Lato 2019

Rezerwacja

Juventur Wałbrzych uprzejmie prosi o wypełnienie druku, ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania - dane konieczne do ubezpieczenia) oraz podanie telefonu kontaktowego.

Po wypełnieniu druku prosimy wysłać go do nas (przycisk WYŚLIJ) oraz wydrukować sobie w dwóch egzemplarzach, podpisać oba i wysłać na nasz adres:

Biuro Podróży "Juventur Wałbrzych"
ul. Słowackiego 3
58-300 Wałbrzych

Jednocześnie uprzejmie prosimy o przelanie na nasze konto:

BZ WBK 1 o/Wałbrzych
30 1090 2271 0000 0001 2311 1265

około 25% należności imprezy.

Zgłoszenie elektroniczne uczestnictwa oznacza, iż Juventur Wałbrzych trzyma od tego momentu rezerwację przez 7 dni, a wysłanie zgłoszenia pocztą i dokonanie przedpłaty zmienia rezerwację na gwarantowane miejsce na naszej imprezie.

Brak przedpłaty lub zgłoszenia anuluje automatycznie rezerwację po 7 dniach od momentu zgłoszenia drogą elektroniczną.

* - wypełnia Biuro Podróży

UMOWA - ZGŁOSZENIE

na imprezę do Chorwacja/Crikvenica w terminie 20.07.18 - 29.07.18 nr grupy CRK-05/18
transport Autokar ilość osób miejsce wsiadania godz.
cena imprezy/os wysokość przedpłaty data*.....
kwota dopłaty*..... termin dopłaty*.....
świadczenia: noclegi*..... wyżywienie*..... transport Autokar, ubezp*....., inne*.....
wymagania specjalne przewidywany powrót-dzień*..... godz*.....

1. Nazwisko i imię: Seria i nr paszportu:
Data i miejsce urodzenia: Tel. kontaktowy:
Adres zamieszkania: Adres email:

2. W przypadku okoliczności powodujących opóźnienie powrotu do kraju proszę powiadomić:

3. Osoby towarzyszące w wyjeździe:

  Nazwisko i imię Data urodzenia Adres Seria i nr paszportu
1.
2.
3.
4.
5.

4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych oraz osób towarzyszących do celów marketingowo-promocyjnych.
Podpis uczestnika:....................................
Integralną częścią niniejszej umowy są programy imprez i warunki uczestnictwa.
Własnoręcznym podpisem sl wierdzam, że zapoznalem/am/ się z regulaminem i programem imprezy, akceptuję je i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez mojego podpisu.

Wałbrzych, dnia:22.04.19 Podpis uczestnika:...........................

Data podpisania umowy:*..... Upoważniony przedstawiciel Biura:*.....


5. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach -jeden dla Klienta, drugi dla organizatora.

© Juventur Sp. z o.o. 2017 - Zielone szkoły Hiszpania, Francja, Grecja, obozy młodzieżowe. Zapraszamy!